سکولاریسم، تفکری دنیاگرا، یک‌سویه‌نگر، محدود و انحصار طلب با شعارهای متناقض و رویّه‌ای نفاق‌آلود است که تهدیدی بزرگ و ویران‌گر برای دین‌داری و تفکر دینی محسوب می‌شود.
سکولاریسم از حدّ یک تفکر فراتر رفته و به صورت آلترناتیوی برای حکومت‌های دینی در جهان مطرح شده است. همین مسئله موجب می‌شود دین‌داران عالم با دقت و حساسیتی ویژه به نقد و ارزیابی مبانی آن بپردازند.
این رساله کوتاه، زاییده چنین عزمی است و در آن سعی شده، در کمال اختصار، هم تفکر سکولار از منابع اصلی آن معرفی شود و هم پاره‌ای نقدها درباره مبانی و مدّعیات آن مطرح شود.