مباني

فلسفه­ سیاسی به پرسش­‌های کلان سیاست پاسخ می­‌دهد؛ پرسش­‌هایی چون: هدف زندگی سیاسی؛ بهترین حکومت؛ نقش شهروندان در تعیین سرنوشت؛ حق نظارت بر حاکمان؛و…این پاسخ­‌ها البته مبتنی بر مجموعه‌­ای از مبانی)هستی‌­شناختی، انسان­‌شناختی؛ معرفت‌­شناختی و…(ارائه می‌شوند و فیلسوف سیاسی بدون کاربست مبانی، نمی‌تواند پاسخگوی پرسش­‌های سیاسی باشد. تفاوت در همین مبانی، منشاء تفاوت فلسفه‌­های سیاسی نیز می‌باشد؛ تمایزی که تا مرز تعارض نیز پیش می­‌رود.

در این میان تنها راه برون­رفت از فلسفه­‌های متعارض و پاسخ­‌های ناهمگون آنها به پرسش­‌های سیاسی و نیز امکان سنجش اعتبار مبانی هر فلسفه­ سیاسی؛ دسترسی به مبناهایی است که ملاک صحت و اعتبار دارند و امکان سنجش درستی آنها هم مقدور است.این تحقیق اثبات می‌کند که قرآن مجید چنین ظرفیتی را دارد و می­‌تواند مبانی صحیح و معتبری را ارائه کند و با توجه به این ظرفیت عظیم قرآن تلاش می‌کند ابعادی از مبانی قرآنی سیاست را ارائه نماید.

مطلب قبلیعلامه طباطبایی معرفت‌شناسی را لازمه پاسخ‌گویی به شبهات می‌دانست
مطلب بعدیعلامه مصباح با بیانی فصیح معارف اسلامی را تفسیر می‌نمود