نشست مبانی اندیشه مقاومت اسلامی به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت کانون اندیشه جوان و در گفتگوی زنده به صورت مجازی نشستی با موضوع «‌مبانی اندیشه مقاومت اسلامی» ‌با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار برگزار می‌شود.

‌ نام جبهه مقاومت با انقلاب اسلامی گره خورده است. مقاومت اسلامی در ابتدای راه خود صرفاً جنبه‌های سیاسی و نظامی داشت اما امروزه نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی از اندیشه مقاومت در مقیاس یک نظریه اجتماعی اسلامی سخن می‌گویند؛ زیرا معتقدند اندیشه مقاومت باید از چهارچوب صرف نظامی خارج شده و برای آن مبانی نظری و تئوریک فراهم شود. نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی بر این نکته دست می‌گذارند که انقلاب اسلامی در گام دوم خود، به سوی تمدن‌سازی و ساخت تمدن نوین اسلامی پیش می‌رود. به عبارت دیگر، تمدن نوین اسلامی غایت انقلاب اسلامی در گام دوم است.

این متفکران بر نسبت مقاومت و تمدن تأکید می‌کنند و معتقدند هر تمدنی وابسته به تحول فکری مردم نسبت به آن تمدن است و اندیشه مقاومت بستر ظهور و رشد تحولات فکری متناسب با تمدن اسلامی را ایجاد می‌نماید. اندیشه مقاومت بستر تعین و تمایز تمدن اسلامی از تمدن‌های غیر از خود (مانند تمدن غرب) است. اندیشه مقاومت نه تنها در تشکیل تمدن نوین اسلامی، بلکه در گسترش و رشد آن نیز سهم فراوانی دارد. از اثرات مهم اندیشه مقاومت، جلوگیری از استحاله جامعه اسلامی در جامعه غربی است؛ زیرا مقاومت احساس استقلال در امت اسلامی را افزایش می‌دهد.

‌‌در همین راستا نشست «‌مبانی اندیشه مقاومت اسلامی» توسط کانون اندیشه جوان روز شنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۵ با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار  در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ برگزار خواهد شد.