فراخوان مقاله ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از سوی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، فراخوان مقالات ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد و بر همین اساس موضوعات پیشنهادی کمیسیون تخصصی فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی به شرح زیر اعلام شد.

 1. مناسبات ارزش و و اقعیت در علوم انسانی اسلامی
 2. مناسبات نظریه پرداز و نظریه در علوم انسانی اسلامی
 3. مناسبات فرد و جامعه در علوم انسانی اسلامی
 4. مناسبات علت و دلیل در علوم انسانی اسلامی
 5. غایات علوم انسانی اسلامی (تربیت فردی، هدایت اجتماعی، تمدن سازی و …)
 6. ظرفیت نظریه‌های منطق (ارسطویی، موجهات، سیستمی، فازی و …) در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
 7. ظرفیت علم‌شناسی‌های غربی (اثباتی، تفسیری، انتقادی و …)در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
 8. ظرفیت کلام، فلسفه و عرفان اسلامی در نظریه‌پردازی علوم انسانی اسلامی
 9. ظرفیت فقه و اخلاق در نظریه پردازی علوم انسانی اسلامی
 10. نقش تجربه زیست مسلمانی در نظریه پردازی علوم انسانی اسلامی.
  لازم به یادآوری است که ارسال مقاله فقط باید از طریق سایت کنگره به نشانی: www.icih.ir  صورت گیرئد و مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شوند، بررسی نخواهند شد. همچنین مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱-۰۶-۲۱) و مهلت ارسال اصل مقاله تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ (۲۰۲۱-۰۸-۲۲) خواهد بود. زمان برگزاری همایش آبان‌ماه ۱۴۰۰ اعلام شده است.