آیت‌الله علیدوست: کجراهه‌های انحرافی در کنار شاهراه همگرایی امت بزرگ اسلام

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در گفت‌وگو با رسا با دفاع از بحث همگرایی، برخی حرکت‌های ناصحیح در مسیر تحقق آرمان دیرینه تقریب بین مذاهب را ناصحیح و غیر شرعی دانست و آن را ناشی از کج سلیقگی طراحان آن حرکت‌ها معرفی کرد.

وی در این باره افزود: قطع یقین اینکه حرکت در این گونه مسیرها در حقیقت حرکت در کج راهه هایی است که راهی به بزرگراه و شاهراه عظیم همگرایی امت اسلام ندارد.

آیت‌الله علیدوست با اشاره به مبانی همگرایی، اظهار داشت: این گونه نیست که چنین مباحثی در دهه های اخیر مطرح شده باشد، بلکه همواره مد نظر امام صادق علیه السلام و سایر ائمه هدی علیهم صلوات الله بوده است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه سه نکته را شاکله بحث خود قرار داد و به عنوان اولین مطلب در خصوص موضوع گفته شده، با انتقاد از فعالیت عده ای که سعی در تنزل دادن بحث امامت از جایگاه خود – از اصل مسلم به فروعات – را دارند، گفت: مشترکات ما بسیار است؛ اینکه گاهی اوقات در برخی از صحبتها، یک کج سلیقگی دیده می‌شود، این امر صحیح نیست. در واقع بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم، داریم یک خلافی را مرتکب می‌شویم. در حالیکه اصل امامت باید در جایگاه خود باشد، تفسیر شود و بین عالمان بدور از آسیب‌های تفرقه انگیز، مورد گفتگو قرار گیرد.

وی در ادامه به عنوان دومین نکته با زیر سوال بردن شخصیت و پشتوانه علمی برخی که در جبهه اهل تسنن صاحب رسانه و تریبون هستند و علیه برخی در جبهه مقابل سخنان نسنجیده مطرح می‌کنند، تصریح کرد: گاهی افرادی که قطعا از صلاحیت علمی حتی در بین اهل تسنن هم برخوردار نیستند، می آیند مسائلی را مطرح می کنند که ضربه اساسی به همگرایی وارد می کند؛ طبعا اشکال کار به این حد، ختم نشده و اشکال اساسی تر آنجاست که با تفوق دادن برخی شخصیت های مورد مناقشه -حتی از دیدگاه خودشان – از جمله ابوهریره بر بزرگانی همچون امام و رهبری جریان تحقق تقریب بین مذاهب را همچنان در هاله ای از ابهام قرار می دهند.

آیت‌الله علیدوست به عنوان نکته پایانی با انتقاد شدید از امر تقدس تراشی برای هر شخصیتی از جمله ابوهریره نظیر چنین مواردی را عوامل زیان رساننده به وحدت امت اسلام معرفی کرد و خواستار عینیت بخشی به آرمان دیرینه وحدت شد و در این باره گفت:من به عنوان یک مسلمان از کسانی که بهره علمی دارند، می خواهم که کاری نکنند که قضیه وحدت بین تشیع و تسنن همچنان به عنوان یک امر انتزاعی در اذهان بماند و یک روز شاهد ظهور وهابیت و یک روز داعش و روزی هم ناظر تقدس زایی برای هر فرد باشیم. امیدوارم همگان این آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا را آویزه گوش خود قرار دهند.