سلسله نشست‌های بررسی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان ازدواج سفید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت معاونت ارتباطات و دانش‌افزایی کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه نشست‌های بررسی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان “ازدواج سفید” در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این سلسله نشست‌ها دکتر ابراهیم فیاض، دکتر ابراهیم قرائی‌مقدم، دکتر مجید ابهری و دکتر شهلا اعزازی در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

اولین نشست از سلسله نشست‌های بررسی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان ازدواج سفید، روز سه‌شنبه مورخ دوم آبان‌ماه جاری از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰ در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.