جلسات ۷۷۴ تا ۷۷۶ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۷۷۴ تا ۷۷۶ شورای علمی دانشنامه، ۷ اردیبهشت ماه سال جاری، با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمینسید محمد غروی، علی اکبر رشاد، عبدالکریم بهجت پور، ابوالقاسم مقیمی، احمد قدسی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، احمد مهدی زاده و اکبر زراعتیان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقالات “بهشت و بهشتیان” بررسی و مشروط به اعمال مصوبات، به تصویب رسید.