بدون کار فرهنگی جهش تولید اتفاق نمی‌افتد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه درباره شعار امسال (جهش تولید با مشارکت مردم) اظهار داشت: این شعار دو بخش و دو قسمت مجزا ندارد، بلکه یک حقیقت واحد است؛ این که گفته می‌شود جمهوری اسلامی یک حقیقت و دو ساحت، یک حقیقت است و این که حضرت آقا فرموند «جهش تولید با مشارکت مردم»، این‌گونه نیست که جهش تولید یک چیز است و مشارکت مردم چیز دیگر؛ در اصل، هویت جهش تولید با مشارکت مردمی اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: همه کشورهایی که توانسته‌اند در حوزه اقتصاد موفق شوند از نقش «مشارکت مردم» به خوبی استفاده کردند و توانستند به این موفقیت دست یابند، بخش عمده ای از اقتصاد این کشورها متعلق به مردم است. این در حالی است که ۷ درصد اقتصاد ما مردمی، ۱۳ درصد بخش خصوصی و ۸۰ درصد دیگر دولتی است؛ جهش یعنی این که ۸۰ درصد سهم دولتی به ۴۰ یا ۳۰ درصد برسد.

فرهنگ کار در جامعه تقویت شود
دکتر خسروپناه گفت: فرهنگ جهش تولید رکن اساسی تحقق شعار امسال است؛ یعنی این که اولا مردم باید اعتماد کنند و وارد کار تولید شوند و به‌جای پس‌انداز پول سرمایه‌گذاری کنند. البته باید صدور مجوزهای راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک و متوسط تسهیل شود و مردم هم فرهنگ کار و تولید را با نگاه وسیع‌تری بنگرند.

عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه همچنین درباره اقتصاد فرهنگ و هنر و این که آیا با شعار امسال می‌شود به این هدف رسید؟ گفت: اگر بخواهد جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق بیفتد، فرهنگ اقتصاد و به ویژه فرهنگ ابزار هنر و رسانه نقش بسیار مهمی دارد و اقتصاد هنر می‌تواند برای تقویت کار فرهنگی در حوزه جهش تولید کمک کند؛ البته نمی‌گویم فرهنگ تولید وجود ندارد، بلکه این فرهنگ باید تقویت شود زیرا بدون کار فرهنگی جهش تولید هم اتفاق نمی‌افتد.