مهمترین اهداف و برنامه های گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه در سال ۱۴۰۳ چیست؟

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در راستای سلسله گفتگوهای علمی با مدیران گروه‌های پژوهشکده‌های علمی پژوهشگاه، به گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی فضلی مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه پرداختیم. در ادامه نظر شما را به مشروح گفتگو با ایشان جلب می‌کنیم:

اولویت‌های سال ۱۴۰۲ گروه عرفان و معنویت چه بود  و تا چه حدی محقق شد؟

گروه عرفان و معنویت، از گروه‌های علمی چند وجهی است که از یک جهت به نیازهای بنیادی توجه دارد و از جهت دیگری به نیازهای کاربردی. چنان که از یک جهت مخاطب هدفش محققان و پژوهشگران است و از دیگر جهت مخاطب هدفش آحاد جامعه به ویژه جوانان است. از این روی اهداف و راهبردهای گروه بر اساس بیانیه گام دوم بدین صورت تنظیم شدهاند:

۱. بازپژوهی و نقادی میراث معرفتی غنی اسلامی در زمینه‌های عرفان و معنویت؛

۲. بازآرایی معارف عرفانی و معنوی به زبان زمان و تأمین محتوای مناسب و مورد نیاز مخاطب نخبه و جوان در قلمرو عرفان و معنویت اسلامی؛

۳. اکتشاف و استنباط عرفان اهل‌بیتی و معنویت از کتاب و سنت؛

۴. تأسیس و توسعه دانش عرفان اجتماعی و تمدنی؛

۵. نقد مکاتب و مسلک‌های معارض و پاسخ به شبهات القائی در قلمرو عرفان و معنویت‌های نوپدید؛

۶. تأسیس و توسعه دانش سلامت معنوی اسلامی؛

۷. توجه به مطالعات بینارشته‌ای عرفان و علوم مرتبط؛

۸. تولید فلسفه، منطق و روش‌شناسی عرفان و معنویت.

با توجه به اهداف یاد شده اولویت‌های گروه در سال ۱۴۰۳ عبارتند از:

• تدارک نقشه راه ارتقای گروه

• پرداختن بیش از پیش به مجموعه مسایل عرفان اهل بیتی، چه عرفان عملی و چه عرفان نظری

• پرداختن به تعامل همگرای عرفان و دیگر علوم همگن در حوزۀ فلسفۀ علم سلوک

• ورود فعال در حوزۀ سلامت معنوی، چه در پژوهش و چه در آموزش.

• پیگیری طرحهای ناتمام در حوزۀ معنویتهای نوپدید که نیاز مبرم جامعه امروز ماست.

• برگزاری نشستها و کرسی‌های علمی در عرصۀ تمحض‌های علمی گروه و پرسش‌های ضروری جامعه هدف.

لطفاً در خصوص فعالیت‌های گروه و نوع فعالیت‌های آنها توضیح دهید؟

همه ساله‌ها بر اساس مهندسی علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فعالیت‌های گروه بر پایۀ تمحض اول و دوم اعضای محترم هیات علمی و براساس برنامه‌های پیشنهادی و تصویب آن در شورای گروه و بعد در شورای پژوهشکده به شورای پژوهشگاه ارسال شده و به تصویب می‌رسد.

این فعالیت‌ها را می‌توان به گونۀ برجسته در شش عرصه مشاهده نمود:

۱- در عرفان اهل بیتی

۲- در فلسفۀ عرفان، به خصوص فلسفۀ علم سلوک

۳- در سلامت معنوی

۴- در نقد و بررسی معنویت‌های نو پدید.

۵- در عرفان اجتماعی

۶- در عرفان سیاسی

طبیعی است که تحقق این فعالیت‌ها در چند قالب صورت می‌پذیرد:

• پژوهشهای علمی

• نشست‌های علمی

• کرسی‌های علمی

• سمینار علمی

• یادداشت‌ها و مصاحبههای علمی و اجتماعی

• حضور علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی

چند رخداد مهم پژوهشی اعم از نشست، کرسی و غیره را برای برگزاری در سال ۱۴۰۲ تا به حال انجام شده است؟

الف. همایش ارزشمند و تأثیرگذار به نام همایش فلسفۀ معنویت با تأکید بر آرای علامه حسن زادۀ آملی

ب. برگزاری ۱۲ نشست و کرسی:

۱- کرسی ترویجی ماهیت و ضرورت عرفان ادبی

۲- کرسی ترویجی «انسان‌شناسی مبنای معنویت‌گرایی علامه حسن‌زاده آملی(ره): نقدی بر معنویت غیردینی»

۳- نشست علمی «عرفان در ادعیه» (با حضور اندیشمندانی از کشور عراق)

۴- کرسی ترویجی «حالت توجه» در روش سلوکی علامه حسن زاده آملی»

۵- کرسی ترویجی «رابطه متقابل معنویت و علم با تاکید بر آرای علامه حسن‌زاده آملی»

۶- کرسی ترویجی نسبت معنویت و عرفان اسلامی با تاکید بر اندیشه‌ علامه حسن‌زاده آملی

۷- نشست فطرت و سلامت معنوی

۸- نشست سلامت معنوی و مزاج روحانی

۹- کرسی ترویجی راهکارهای ارتقای سلامت معرفت به مثابه راهکارهای نهادینه سازی رکن اصلی معنویت در جامعه

۱۰- نشست عرفان اهل‌بیتی در ادعیه رجبیه و شعبانیه (با حضور اندیشمندانی از کشور گینه)

ج. آثار منتشره و در حال نشر گروه عرفان و معنویت:

✓ آثار منتشرشده

۱- اسرار عرفانی نماز

۲- تربیت سلوکی در کتاب و سنت

۳- تجربه عرفانی در کتاب و سنت: عوامل و موانع

✓ آثار در مرحله نشر

۱- نقد و بررسی ماهیت، مبانی و کارکردهای فرقه‌های معنویت‌گرا

۲- ادراک شنیداری فرازیستی در عرفان اسلامی

۳- حکمت و اسرار عبادات مالی

۴- اسرار و حکم وضو

۵- نظام منازل سلوکی در کلام اهل‌بیت (علیهم‌السلام)

۶- نگرش سیستمی به عرفان اجتماعی اسلام

۷- مدلسازی عرفان اجتماعی اسلام

۸- پیش انگاره های معرفت شناختی علم سلوک

در انتها، مهمترین دغدغه شما به عنوان مدیر گروه عرفان و معنویت در سال ۱۴۰۳چیست؟

• زمینه‌سازی برای برگزاری همایش دوم عرفان اهل بیتی تحت عنوان «روش استنباط معارف عرفانی از کتاب و سنت»

• ورود چشمگیر و برجسته گروه در عرصه سلامت معنوی چه در تعامل با حوزۀ علمیه قم و چه در تعامل با فرهنگستان علوم پزشکی، چه در عرصۀ آموزش و چه در عرصۀ پژوهش.

  • تلاش در جهت پیشبرد اهداف از پیش تهیه شده در سال ۱۴۰۳ با عملیاتی شدن برنامه‌های تحقیقاتی، اثربخشی و رسانشی