الحاد جدید:‌ بررسی و نقد در فیزیک و زیست‌شناسی معاصر اثر حمیدرضا شاکرین

«جان لنوکس» معتقد است قوانین طبیعی چگونگی رخ‌دادهای فیزیکی را بیان می­‌کنند، نه چرایی وجود آنها را. قانون توصیف­‌گر و پیش­‌بینی کننده است، نه آفریننده. اگر به­‌جای تبیین جهان، از ما خواسته ­شود موتور جت را تبیین کنیم؛ آیا باید آن را با لحاظ کردن مخترعش آقای «فرانک ویتل» توضیح دهیم، یا مثل «هاوکینگ» مخترع و سازنده را کنار زده، از مردم بخواهیم بین «ویتل» و قوانین فیزیکی یکی را انتخاب کنند؟ تبیین کامل در گرو هر دو سطح از تبیین است. قوانین فیزیکی می­‌توانند توضیح دهند موتور جت چگونه کار می­‌کند، اما نمی‌توانند بیان کنند که از کجا آمده است!