همایش ملی فلسفه معنویت؛ با تاکید بر آراء علامه حسن‌زاده آملی