«اقتصاد نهاد وقف» در تمدن قدیم اسلامی با ایجاد سازمان‌های عرضه‌ و تقاضای وقفی و هماهنگی با نظام تدبیر وقف، خدمات شایانی را به جوامع اسلامی ارائه کرد. متأسفانه پس از افول تمدن قدیم اسلامی، اقتصاد نهاد وقف هم دچار افول شدید و انواع آفت‌ها و آسیب‌ها، به‌ویژه «آفت موقوفه‌خواری» شد. پس از انقلاب اسلامی در ایران، پیشرفت‌های خوبی در اقتصاد نهاد وقف پدید آمده، اما با توجه به طراز انقلاب اسلامی و ظرفیت مردم و ثروت‌های کشور، می‌توان گفت که این نهاد در ایران از وضعیت مطلوبش فرسنگ‌ها فاصله دارد. کتاب پیش‌رو تلاشی است برای درک عمیق آسیب‌های نهاد وقف و ارائه راهبردها و الگوهای عملیاتی در سطوح مختلف برای دولت اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و بنگاه‌های وقفی، تا مسیر آینده «پیشرفت اقتصاد نهاد وقف» اولاً برای ایران اسلامی و ثانیاً برای جهان اسلام هموار گردد.