همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با همکاری نهادهای علمی، همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی را با شعار تنظیم‌گری مردمی، همگرا و اخلاق‌مدار برگزار می‌کند.

بنا بر این گزارش دکتر احسان کیانخواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: همایش تنظیم‌گری فضای مجازی به منظور تبیین چارچوب های نظری تنظیم‌گری مطلوب؛ گفتمان‌سازی و ترویج تنظیم‌گری؛ تبیین مسایل تنظیم‌گری و ارائه ‌راهکارهای تنظیم‌گری فضای مجازی کشور در محورهای زیر برگزار خواهد شد:

مبانی و اصول تنظیم‌گری فضای مجازی

الف- فلسفه، دکترین و نظریه‌سیاستی تنظیم‌گری مطلوب فضای مجازی ‌

ب- مفاهیم، چارچوب‌ها و الگوهای تنظیم‌گری فضای مجازی ‌

ج- سیر تحول و تطور تنظیم‌گری فضای مجازی در سایر کشورها و نقد آن ‌

مسائل و چالش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی کشور‌

الف-مسائل و چالش‌های ناظر بر ساختار تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌

ب- مسائل و چالش‌های ناظر بر فرایند‌ها و نقش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌

ج- مسائل و چالش‌های ناظر بر حوزه‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌

راه‌کارها و راهبردهای تنظیم‌گری فضای مجازی‌

الف-راهکارها و راهبردهای حل مسائل ساختاری، فرایندی تنظیم‌گری فضای مجازی‌

ب-راهکارها و راهبردهای حوزه‌های تنظیم‌گری فناوری نوظهور و هم‌گرا فضای مجازی‌

ج- راهکارها و راهبردهای اجتماعی‌سازی، مردمی‌سازی و همگراسازی تنظیم‌گری مطلوب‌

د- راهکارها و راهبردهای نهادینه‌سازی اخلاق‌مداری و ارزش‌مداری در تنظیم‌گری فضای مجازی

وی افزود: پژوهشگران می‌توانند چکیده‌ی مقالات پزوهشی و ایده‌های تنظیم‌گری خود را تا پایان مرداد ماه جاری به آدرس CyberRegulation@iict.ac.ir ارسال نمایند.

کیانخواه یادآور شد: همچنین علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش به آدرس http://cyreg.ir  مراجعه و یا در صورت لزوم با جناب آقای دکتر محمدمهدی جهان پرور دبیر اجرایی همایش به شماره تماس ۸۸۷۳۴۸۶۳ – ۰۲۱ و ۰۹۳۹۱۳۰۱۷۱۰ تماس حاصل فرمایند.