فراخوان مقاله همایش ملی قرآن و سلامت معنوی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فراخوان مقاله همایش ملی قرآن و سلامت معنوی توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی اسدی نسب مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه و دبیر علمی همایش ملی قرآن و سلامت معنوی با اعلام این خبر گفت: به منظور تقویت و توسعه کمی و کیفی معنویت قرآنی در جوامع بشری به خصوص در میان اقشار جوان همایشی با عنوان قرآن و سلامت معنوی در محورهایی منتشر می شود.

محورهای کلی این همایش به شرح زیر است: 

 • محور اول: کلیات و مبانی:

مفهوم‌شناسی معنویت و سلامت معنوی.
سازه‌شناسی معنویّت و سلامت معنوی («گرانیگاه»، و «ملازمات» معنویّت قرآنی).
گستره‌شناسی معنویّت و سلامت معنوی (ساحات و اضلاع در دو حوزه‌ی نظر و عمل).
نسبت معنویّت با مقولات همگن و هموند، ( نسبت معنویّت با دیانت، عرفان، شریعت، اخلاق، روانشناسی و … )
مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی،انسان‌شناختی، غایت‌شناختی و ارزش‌شناختی معنویّت و سلامت معنوی.

 • محور دوم: شاخصه‌ها، مؤلفه ها، مراتب، سنجه ها و الگوهای سلامت معنوی در قرآن:

شاخصه های سلامت معنوی.
مؤلفه های سلامت معنوی.
مراتب سلامت معنوی.
سنجه های سلامت معنوی.
الگوهای سلامت معنوی.

 • محور سوم: نسبت و مناسبات سلامت معنوی قرآن بنیاد با دیگر انواع و ابعاد سلامت:
  نسبت و مناسبات سلامت معنوی با سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، سلامت شناختی و بینشی، سلامت گرایشی و مَنِشی و سلامت سلوکی و رفتاری.
 •  محور چهارم: شیوه ها، عوامل، موانع و آثار سلامت معنوی در قرآن:
  شیوه های کسب سلامت معنوی.
  عوامل سلامت معنوی.
  موانع سلامت معنوی.
  آثار سلامت معنوی.
  برآیند سلامت معنوی در سبک زندگی.
 • محور پنجم: نقد اجمالی نظریّه‌های رقیب و معارض
 •  محور ششم: روش‌شناسی استنباط مسائل سلامت معنوی از قرآن:
  بسامد آیات و ظرفیت‌شناسی قرآن در عرصه سلامت معنوی. روش‌شناسی استنباط سلامت معنوی.
  قواعد استنباط سلامت معنوی.

  اسدی نسب افزود: مهلت ارسال مقاله به این همایش تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ خواهد بود و علاقمندان می توانند علاوه بر ارتباط با صندوق پستی الکترونیکی به آدرس rinc@iict.ac.ir با شماره تلفن ۵-۳۷۶۰۳۵۷۱ -۰۲۵ (داخلی ۱۲۴ آقای احمدپور) تماس حاصل نمایند.
  گفتنی است همایش ملی سلامت معنوی اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور صاحبنظران این حوزه در شهر مقدس قم برگزار می شود.