وظیفه سنگین نهادهای تبلیغی در نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور، عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه طی سخنانی در حاشیه در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن اظهار کرد: موضوع امروز بحث در رابطه با حجاب و پوشش اسلامی و مباحثی است که در فرهنگ‌سازی این ارزش اسلامی مورد توجه قرار دارد. مسئله حجاب و عفاف دو مقوله مرتبط و با مفهوم جدای از هم هستند. مقوله عفاف دارای مفاهیم زیادی است که در تمامی جوامع بدان پرداخته می‌شود. برای مثال در جوامعی مانند چین با اینکه ممکن است از نظر پوشش، فضای مربوط به خود را داشته باشند، اما از نظر اخلاقی پوششی متناسب با فرهنگ خود دارند. همچنین، مسئله پوشش اسلامی که پوشش مناسب است در جوامع مختلفی مطرح شده است.

وی ادامه داد: مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که از نظر پوششی و به تناسب جایگاه اجتماعی، درصد بیشتری از انضباط جوامع در مسئله پوشش مطرح بوده است. بعد از انقلاب صنعتی و اجتماعی در غرب، اروپا به سمت تغییر حرکت کرد و برخی فلسفه‌های اجتماعی مطرح شد که اثر آن‌ها این شد که برهنگی و کم کردن از پوشش و آزادی روابط جنسی را تئوریزه کرد.

بهجت‌پور با اشاره به نکته تفکیک میان عفاف و حجاب، بیان کرد: مقوله‌ای به نام عفاف وجود دارد که شامل عفت چشم، اندام، عفت جنسی و … بوده و انسان‌ها مراقب باشند که روابط از چارچوب معقول خارج نشود. امروز ممکن است چهار میلیارد زن در جهان وجود داشته باشد و اینطور نیست که بسیاری از ایشان که حجاب ندارند، عفت نیز ندارند.

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه بیان کرد: برخی افراد وابسته به برخی جوامع هستند که هم خود و هم آن جوامع شخصیتی برای خود دارند که معرف آن شخصیت، حجابی است که به سر دارند. درواقع حجاب مانند لباسی است که معرف شخصیت افراد است.

بهجت‌پور اظهار کرد: در سوره احزاب خداوند متعال بعد از حدود ۱۸ سال که از رسالت پیامبر(ص) گذشته بود، به پیامبر(ص) می‌فرماید که امروز جامعه دینی هویتی پیدا کرده است و در این شرایط بود که مقوله حجاب مطرح شد. برای مثال در این جامعه اسلام و تسلیم بودن یک ارزش است و در آن ایمان به خدا و پیامبر(ص) ارزشمند شده است. همچنین، اطاعت‌‎پذیری عملی، صبوری و شکوری، خضوع در برابر اوامر الهی، صادق بودن نسبت به ایمان، گذشت و دادن صدقه در این‌جامعه ارزش است. در این جامعه افرادی هستند که از نظر طهارت نفس به شدت مراقب خود هستند و درصد قابل توجهی از مردم ذکر فراوان خدا دارند.

وی تصریح کرد: در این جامعه به بانوان نباید مانند زنان جوامعی که چنین ارزش‌هایی ندارند، نگاه شود. بنابراین، خداوند به پیامبر(ص) می‌فرماید که بانوان این جامعه باید پوشش مناسبی به ویژه بر روی سر داشته‌ باشند. زنان چنین جامعه‌ای باید با ویژگی‌های خاص خود شناخته شوند.

بهجت‌پور اظهار کرد: پوشش مناسب در این جامعه به افرادی که به دنبال امیال و هوس‌های خود هستند، این‌گونه القا می‌کند که بانوان با حجاب تحت تاثیر ایشان قرار نمی‌گیرد. لذا آیه حجاب قصد دارد تا شخصیت بانوان اهل ایمان را به خوبی نشان دهد.

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه بیان کرد: شخصیت بانوی اسلامی خود را به راحتی عرضه نمی‌کند. لذا ارزش‌هایی در جامعه اسلامی وجود دارد که یکی از این ارزش‌ها عفاف است. در حکمرانی اسلامی برای حفاظت از زنان جامعه اسلامی این‌گونه نشان داده می‌شود که اگر زن ‌مسلمان شناخته شود، کسی جرأت تعرض به او را ندارد.

بهجت‌پور افزود: خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر(ص) این‌گونه می‌فرماید که جامعه اسلامی به آن قدرت لازم رسیده که از بانوان جامعه حمایت می‌کند. لذا دستور به پوشش اسلامی ۱۹ سال به تأخیر افتاد تا جامعه دینی به قدرت رسیده‌ای شکل‌ گیرد و بتواند از بانوان عفیف و باحجاب اسلامی حمایت کند.

وی ادامه داد: زمانی که جامعه اسلامی قدرت به دست آورده و توانایی حمایت از خانواده و زنان مسلمان را دارد، از بانوان عفیف و باحجاب حمایت می کند. درواقع تعرض به بانوان در جامعه اسلامی مانند تعرض به یک سفارتخانه است. تعرض به زن مسلمان تعرض به خانواده است. لذا زمانی که جامعه اسلامی قدرت یافت، حجاب اسلامی مطرح شده و قدرت حمایت از آن ایجاد می‌شود.

بهجت‌پور گفت: نقشی که حجاب اسلامی دارد، این است که از نظر شعار و محیط اجتماعی، وزن جامعه اسلامی را نشان می‌دهد. مانور حجاب اسلامی در جامعه ظرفیت جامعه اسلامی را نمایان می‌کند. زمانی که به شهری وارد شده و افراد را با لباس‌ها و پوشش سنجیده مشاهده می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این جامعه، عفیف است.

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه تصریح کرد: دشمن از اینکه تمرکز خود را بر روی حجاب زن قرار داده است، به دنبال این است که نماد دین را در جامعه از بین ببرد. فضای حجاب مانند فضای بهاری است. فضای جامعه زمانی که به سمت حجاب حداکثری حرکت کند، نشان دهنده بهار معنویت است.

بهجت‌پور گفت: دشمن می‌داند انقلاب ما انقلابی ایدئولوژیک بوده و یک‌ سری ارزش‌های ویژه دارد. به همین دلیل به دنبال این است که بهار معنویت را از جامعه برچیند. دشمن می‌خواهد نظام ایدئولوژیک ما را زمین بزند از این رو حرکت دشمن حرکتی سیاسی است.

وی ادامه داد: دشمن می‌خواهد ارزش‌هایی که پشتوانه تداوم این نظام است را از بین برده و مانع انتقال نسلی ارزش‌های انقلابی شود و حجاب نمادی است که نشان می دهد که حرکت انتقال ارزش‌ها و نمادهای دینی ما سرعت دارد یا کند است. اگر جامعه به سمت بی‌حجابی برود، سرعت انتقال ارزش‌ها کاهش پیدا می‌کند.

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه تصریح کرد: زمانی که فضای فرهنگ دینی در جامعه شکست، ارزش‌های دینی نیز اندک اندک کاهش پیدا می‌کند لذا باید به شدت ما مراقب این مسئله باشیم. در این زمینه نهادهای تبلیغی باید برای انتقال ارزش‌های دینی مانند حجاب و عفاف به خوبی وارد میدان شوند. موضوع دیگر مسئله فرهنگ‌سازی پوشش اسلامی است که باید به خوبی در جامعه مانا شود.

وی بیان کرد: نهادهای تبلیغی باید دائما ارزش‌های دینی را برای جامعه بیان کرده و آن‌ها را به نسل نوجوان و جوان منتقل کنند. این مسئله باید باعث شود که نسل‌های بعدی به راحتی و خوبی به سمت این ارزش‌ها حرکت کنند. موضوع بعدی وظیفه عمومی است و آحاد جامعه باید مراقب ارزش‌های اسلامی باشند. ما باید زنان عفیفه خود را برای جامعه تعریف کنیم و نماد زنان عفیفه را به جامعه نشان دهیم.

بهجت‌پور گفت: ما‌ متأسفانه در وهله اول به زنان عفیفه و پوشیده به شایستگی توجه نکرده و به بی‌حجابان این گونه بیان می‌کنیم که باید حجاب داشته باشند. همگان باید بهترین جایگاه‌های اجتماعی را دراختیار بانوان با حجاب قرار دهیم. جامعه دینی باید به زن محجبه تشخص دهد که در این صورت تمایل به حجاب نیز در جامعه بالا می‌رود. جامعه ما باید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به شکل صحیح و نیز تعریف زنان محجبه به شدت کوشا باشد.

وی بیان کرد: حاکمیت نیز باید در برابر دشمنی دشمنان در رابطه با تهاجم فرهنگی به خوبی ایستادگی کرده و بازوی دوم امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با کشف حجاب باشد. حاکمیت باید به عنوان جریان قدرت و قوت به میدان آمده و بهار معنویت را به خوبی ایجاد کند. حکومت باید نشان دهد هیچ تعارفی در حمایت از جریان پوشیدگی ندارد و پا به پای جریان آمر به معروف و ناهی از منکر حرکت می‌کند. مطمئنا از این هم‌افزایی حتما قدرتی در کشور تولید خواهد شد که حجاب را به خوبی نهادینه می‌کند.

وی بیان کرد: اصل مسئله پوشش اسلامی در قرآن کریم آمده است اما در مسئله پاکدامنی سخنان الهی از ابتدای رسالت آغاز شده است. در این آیات الهی اولا مطرح شد که اگر جامعه از نظر اخلاقی کنترل نشود، جریاناتی مانند همجنسگرایان شکل می‌گیرد. در قرآن کریم آمده است که جامعه باید خدا را از نظر رحمانیت بشناسد. این مسئله باید آنچنان توسعه پیدا کند تا انگیزه پرستش در جامعه ایجاد شود.

بهجت‌پور گفت: زمانی که این مسئله در جامعه نهادینه شده و عبادالرحمن در جامعه شکل گرفت، آلودگی‌ها در جامعه از بین می‌رود. خدواند متعال در این زمینه الگوهای خوبی همچون حضرت مریم(س) و حضرت یوسف(ع) را به جامعه اسلامی معرفی می‌کند.

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه در پایان تصریح کرد: لذا کسانی که در بندگی خدا ذوب می‌شوند، خداوند ایشان را در برابر شیطان و هوای نفسانی حفاظت می‌کند. یاد قیامت از جمله مسائلی است که انسان را به اخلاص می‌رساند‌. قرآن کریم آلودگی‌های مختلف از جمله آلودگی‌های جنسی و … را نفی کرده و به دنبال توسعه فطرت مسلمانان است.