بایسته های طلبه معاصر

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در نشست تربیتی «بایسته های طلبه معاصر»، با اشاره به اهمیت واژه قلم و ریشه قرآنی و روایی آن، اظهار کرد: شأن نزول سوره قلم و بسیاری از آیات دیگر و روایات متعددی مانند «فضل العالم علی غیره، کفضل النبی علی امته» تصریح روشنی به مقام عالمان دینی دارند.

وی افزود: در حدیثی از نبی مکرم اسلام(ص) از مقام عالمان دین روایت شده که در قیامت، انبیاء الهی و شهدا به آن غبطه می خورند که موجب تعجب انسان از این مقام والا می شود که چگونه خداوند این احترام و عظمت را در کسوت علمای دین قرار داده است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان این که می دانیم به عالم وحی الهی انجام نمی شود و شاید از مقام عصمت نیز برخوردار نباشند، خاطرنشان کرد: چیزی که مقام علما را از شهدا و حتی انبیاء الهی که حاملان وحی الهی بودند، بیشتر نموده؛ تبلیغ دین پیامبر خاتم است که باید با همت والا و حساسیت بسیار، از این مقام محافظت نمود و شکرگذار آن بوده و آن را به ثمن بخس نفروخت.

آیت الله علیدوست، با اشاره به آسیب های احتمالی در قشر عالمان دینی، ابراز کرد: همانگونه که زندگی و روابط اجتماعی افراد هر قشری باید در سلامت فکری و عملی باشد؛ طلبه دین نیز باید سلامت اعتقادی و عملی خود را به گونه ای حفظ کند تا موجب ناراحتی و انزجار پدر و صاحبی مهربان همچون حضرت امام زمان(عج) نگردد.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، با تأکید بر قدردانی و حرمت­داری طلاب ملیتی المصطفی از شخصیت ویژه خود، بیان کرد: تنبلی و ضایع کردن وقت، آسیب مهمی است که شاید هر انسانی با آن درگیر شود؛ اما طلبه المصطفی که کشور و خانواده خود را برای کسب و تعلم دین رها کرده و به این مکان مقدس هجرت نموده، باید برای هر دقیقه عمر خود احساس وظیفه نموده و برنامه ریزی مدونی داشته و از فرصت های زندگی خود به شایسته ترین شکل بهره برد.

آیت الله علیدوست، با طرح این پرسش که اگر به دور انداختن قطره آب یا چوب کبریتی اسراف و حرام است، به هدر دادن دقایق عمر حرام نیست؟ ادامه داد: ده سال نخست تحصیل علوم دینی، همانند دوران شیرخوارگی نوزاد است که بنیان علمی و قوت دانشی طلبه را می سازد؛ اگر از این دوران به شکل بهینه ای استفاده شود، بهره وری از آن در سال های آتی ممکن و آسان خواهد بود. عالم دین نباید از کسب علم سیر گشته و یا خود را به سری زند؛ بلکه باید از هر فرصت و از هر شخص صالحی برای کسب علم استفاده کند.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، در پایان، با اظهار این که ادب سربازی، مرتبط بودن با سردار است، عنوان کرد: ادای نمازهای نافله یومیه و هدیه دادن به امام زمان(عج)، می تواند به ایجاد و تقویت این ارتباط کمک کند و به یقین ایشان هم در فرصت مقتضی هدیه را به شکل احسن به ما باز می گردانند که این موضوع می تواند به رشد و تعالی سرباز منجر گردد.