مجموعه دو جلدی فلسفه عقل منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه دو جلدی فلسفه عقل (جلد اول): نقد عقل جزئی در فلسفه اسلامی و (جلد دوم): نقد عقل در مدارس حدیثی میرداماد و صدرالمتألهین اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی اردستانی در گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.

جلد اول: حقیقت انسانیت به لحاظ مطلق ادراک معقولات و تجرد ذاتی از ماده و مقدار، «عقل جزئی» است و قوه‌ای مغایر با حقیقت انسانیت نیست و مختصاتی از قبیل جوهریت، قابلیت، مدرکیت و نوریت دارد. عقل، اصل قوای مدرک و محرک و مرکز مدارک و حواس و مدار حرکات فکری و انظار عقلی و نور هدایت در تاریکی‌های دنیا و آخرت و حجت در تحقیق حق و ابطال باطل و تصویب درستکار و تخطئه خطاکار است. عقل معانی دیگری نیز در فلسفه اسلامی دارد که به سخن صدرالمتألهین، همه آنها را اشتراک در این امر واحد جمع می‌کند که عقل، جسم و صفت جسم و جسمانی نیست و به دلیل اشتراک در این مفهوم، می‌توان عقل را موضوع علمی قرار داد و کتابی برای آن وضع کرد که از احوال اقسام و عوارض ذاتی آن بحث می‌کند. نوشتارهای «فلسفه عقل» در راستای تأسیس دانش عقل است.

جلد دوم: عقل، نهاد معرفت و مدار عقلانیت و عمود انسانیت و منشأ همه خیرها و خوبی‌ها و حجت باطنی است، چنانکه نبی و وصی، حجت ظاهری بوده که به دلیل قصور از درجۀ اکتفاء به عقل‌ قرار داده شده است. جوهر عقل، از سنخ ملکوت أعلی و تأیید آن، به انوار ملکوتی از جنس علم و معرفت است و عقل مستنیر به انوار کتاب هدایت و مشکات نبوت و سنت رسالت و سیره ولایت، از نقص و قصور خارج شده و با قدم ایمان و عبودیت، به سوی خدای متعال رفته و با دو بال علمی و عملی، به فضای عالم قرب و شهود پرواز می‌کند. نوشتارهای «فلسفه عقل» با موضوع قراردادن عقل و بحث از احوال اقسام و عوارض ذاتی آن، در راستای تأسیس دانش عقل است و تحقیقات میرداماد و صدرالمتألهین در ساحت استنباط حدیثی، زمینه مناسبی برای تأسیس این دانش فراهم آورده است.

مجموعه دو جلدی فلسفه عقل (جلد اول): نقد عقل جزئی در فلسفه اسلامی با قیمت ۱۱۰۰۰۰ و (جلد دوم): نقد عقل در مدارس حدیثی میرداماد و صدرالمتألهین با قیمت ۱۲۰۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.