تصویب مقالات «قرآن و علم فقه» و «منابع فقه» در شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی

جلسات شورای علمی دانشنامه، جهت بررسی مقالات قرآن_و_علم_فقه،  و منابع_فقه به صورت حضوری و مجازی با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین سید محمد غروی، علی اکبر رشاد، عبدالکریم بهجت پور، احمد قدسی، ابوالقاسم مقیمی، سعید داودی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده تشکیل و مقالات مزبور به تصویب شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری رسید.