کتاب روشنفکردی دینی تعامل با جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب روشنفکردی دینی تعامل با جمهوری اسلامی ایران اثر دکتر مسعود پورفرد در گروه سیاست توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.

در دوره ابتدایی استقرار، جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر روشنفکران دینی همچون جلال آل احمد و دکتر شریعتی قرار داشت؛ در حالی که این دو متأثر از ایدئولوژی چپ و نیز منتقد نظام سیاسی پهلوی بودند. به طور کلی در طول دهه اول استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، اقتدار فائقه و محبوبیت امام خمینی(ع)، مرزبندی و تناقض‌های درون نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع خود قرار داده بود. نقش کاریزماتیک امام خمینی(ره) روشنفکران دینی و سایر گروه‌های فرهنگی ـ سیاسی را مجبور به تعدیل و اعتدال چشم‌اندازهای متعارض خود می‌نمود. با پایان یافتن جنگ تحمیلی به نحوی بازگشت‌ناپذیر هم‌زمان با شکسته شدن گفتمان و الگوی سابق شد، دوره‌ای که نسلی جوان‌تر از روشنفکران دینی از نیروهای انقلاب پا به عرصه فرهنگ و سیاست گذاشتند و به اتفاق نظر و اجماع عقیدتی سابق پایان دادند. به تدریج ایده‌های جدید پیش از این نهفته در گستره‌ای رقابنی ظهور و بروز کرد و سرانجام انسجام فکری ـ‌ سیاسی سابق توسط روشنفکران دینی جدید به چالش کشیده شد.

در بخشی از مقدمه این اثر ارزشمند آمده است: 

در این پژوهش براساس روش تحلیل محتوا سعی شده است، مبانی معرفتی سه گفتمان روشنفکری دینی، با هم متفاوت و گاها متعارض در ج.ا.ا  را  براساس چهارچوب” نظریه ابتناء” که مبتنی است بر شناخت و بررسی کارکرد فرآیند و تطورات فکری و معرفتی اندشمندان، مورد مطالعه قرار بدهد. در مورد گفتمان سنتی‌اندیش با تأکید به مباحث دکتر نصر و داوری باید گفت، این گفتمان تأکید و اصرار بر این دارد که مبانی معرفتی براساس آنچه درون سنت و اندیشه سنت وجود دارد به‌ویژه معرفت و معنویت در انسان سنتی و الهی می‌تواند سایر معارف  را تحت تأثیر قرار دهد و برانسان پرومته‌ای که همان انسان عاصی عصر جدید است،غلبه کند و بجای اینکه معرفت غیر دینی بر مبانی معرفتی انسان، سبک زندگی را تعین کنند، با عنصر معرفت و معنویت می‌توان جهت را برعکس کرد. در مورد گفتمان متجدد با تأکید به مباحث دکتر شبستری و سروش نتیجه این شد که این گفتمان تأکید و اصرار بر این دارد که معارف غیر دینی نقش مهم وتأثیرگذار برمبانی معرفتی دینی انسان‌ها دارند. و زمانی این امر میسر است که از انسان فقهی وچنبره فقه عبور کنیم و به انسان متجدد برسیم آن وقت این انسان رها شده از فقه و فقاهت براساس زمینه‌ها و جستارهای محیطی به اصل طبیعت خود باز می‌گردد و همه چیز را از طریق معارف عرفی باز خوانی می‌کند. در مورد گفتمان مجدد با تأکید به مباحث استاد شهید مطهری، شهیدصدر و آیت‌الله خامنه‌ای این روایت مطرح شد که این گفتمان تأکید و اصرار بر این دارد که مبانی معرفتی( معرفت دینی و فطرت) براساس آنچه که عقل و شریعت اسلامی تعین کرده است و ضمن وفاداری به نظام دانایی دینی و مباحث فلسفه اسلامی  و فقاهت  در انسان متعالی می‌تواند سایر معارف را تحت تأثیر قرار دهد و برانسان متدانی متجدد، غلبه کند و همه موارد در زندگی انسانی را از طریق مبانی معرفتی( معرفت دینی و فطرت)  باز خوانی می‌کند.

کتاب روشنفکردی دینی تعامل با جمهوری اسلامی ایران اثر دکتر مسعود پورفرد با قیمت ۸۰۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.