نشست علمی بررسی جلوه‌های تربیت سیاسی در مکتب شهید سلیمانی