درس گفتار نظریات توسعه سیاسی معاصر برگزار می شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، درس گفتار “نظریات توسعه سیاسی معاصر”، توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

ارائه دهنده این درس گفتار دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه می باشد.

لازم به ذکر است جلسه اول درس گفتار “نظریات توسعه سیاسی معاصر”، یکشنبه ۲۶ دیماه جاری ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به صورت حضوری در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی و مجازی برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت حضوری مجازی در این درس گفتار می توانند اینجا کلیک نمایند.

لازم به یادآوری است که صفحه جلسات مجازی برای راهنمایی جهت حضور شما علاقمندان در نشست‌های مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعال شده است.