دومین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجتمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، «دومین همایش مجازی علوم انسانی-اسلامی پژوهش و فناوری» را در تاریخ ۲۰ لغایت ۲۵ آذر برگزار می‌نماید.

محورهای این همایش مجازی از قبیل: 

چگونگی کاربست وحی در نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی؛
علوم انسانی اسلامی و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران؛
فرآیند کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی؛
نقش فلسفه‌های مضاف در تولید علوم انسانی؛
اثربخشی علوم انسانی اسلامی؛
علوم انسانی اسلامی دیجیتال؛
وحدت حوزه و دانشگاه؛
دانشگاه اسلامی؛ می‌باشد.

«دومین همایش مجازی علوم انسانی-اسلامی پژوهش و فناوری» را در تاریخ ۲۰ لغایت ۲۵ آذر برگزار خواهد شد و در ادامه دیگر اطلاعات تکمیلی از سوی سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اطلاع رسانی می‌گردد.