فلسفه الهیات بالمعنی الاخص، اثر حجت الاسلام مهدی عبداللهی، شایسته تحسین کتاب سال حوزه

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب فلسفه الهیات بالمعنی الاخص اثر ارزشمند حجت الاسلام مهدی عبداللهی به عنوان اثر شایسته تحسین بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه انتخاب شد.

فلسفه الهیات بالمعنی الاخص توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و به قلم شیوای حجت الاسلام مهدی عبداللهی نگارش یافته است.

این کتاب پژوهشی فرانگرانه از سنخ فلسفه‌های مضاف درباره خداشناسی فلسفی است. اندیشه‌ورزی درباره خدا و معرفت عقلی ذات و صفات او با بنیادی‌ترین آموزه ادیان الهی، یعنی ایمان به خداوند متعال گره خورده است، چنان که به‌فرموده امیر سخن حضرت امیرالمومنین(ع) نقطه‌آغاز دین شناخت خداوند است. بر همین اساس، خداشناسی فلسفی نیز برترین جایگاه را در میان شاخه‌های مختلف علوم فلسفی دارد. بر همین سیاق، اندیشه‌ورزی درباره خود این دانش نیز امری بایسته است، به‌ویژه اگر به حضور دیدگاه‌های مختلف در این زمینه و منظومه‌های معرفتی گوناگونی درباره خداوند متعال توجه داشته باشیم، بر این اساس، جای دارد که خود خداشناسی و مسائل پیرامون آن دست‌مایه پژوهش و بررسی قرار گیرد.

فلسفه الهیات بالمعنی الاخص مانند سایر فلسفه‌های مضاف به علوم، به اقتضای ذات فرانگر آن به یک منظومه معرفتی از روش عقلی بهره می‌گیرد. اجزاء و اضلاع معرفتی این دانش را تحلیل عقلی می‌کند. از سوی دیگر، با نگاه برون‌دانشی به جغرافیای معرفت، نسبت‌های معرفتی آن با سایر دانش‌های بشری را به‌روش عقلی تحلیل می‌کند. همچنین به اقتضای نگرش فلسفه مضافی که متأخر از تحقق یک دانش شکل می‌گیرد، نگاه تاریخی به زمینه‌های پیدایش و فرآیند تحولات رخ‌داده در این دانش نیز دارد.

مطلب قبلیهیچ شفافیتی در حوزه خدمات فضای مجازی وجود ندارد
مطلب بعدیسلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت برگزار می‌شود