نقش محوری همجنسگرایان در تدوین سند ۲۰۳۰

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر حسین رمضانی، رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه، در پنجمین هم اندیشی علمی فقه نظام ساز با موضوع «نقد سند ۲۰۳۰ از منظر فقه التربیه» که در محل این موسسه در فضای اسکایپ برگزار شد، با بیان اینکه ملاک اصلی در تصمیمات حوزه تربیت رفتارها هستند، گفت: اگر بخواهید در جامعه تغییراتی ایجاد کنید، تغییرات بنیادین از منشأ جهان بینی است، سپس از منشأ اخلاقی و بعد سبک زندگی است.

وی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت یک نظام بنیادی است، ادامه داد: تحولات موجود در سبک زندگی می تواند در اخلاق و بعد در جهان بینی تاثیر بگذارد و این مباحث را علامه طباطبایی(ره) در المیزان به خوبی تبیین کرده است.

رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه با بیان اینکه تربیت مقوم هویت است، ابراز داشت: تربیت از طریق ایجاد ذهنیت، اخلاق و منش و الگوهای رفتاری برای انسان شخصیت ایجاد می کند و این شخصیت مواجهه مشخصی با امور و پدیده ها خواهد داشت، بنابراین یک نظامی از ترجیهات در اثر تربیت شکل می گیرد و کنش های ما تابع آن ترجیهات خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر بخواهید تغیر و تحولی در آحاد جامعه ایجاد کنید باید زنجیره های جهان بینی، اخلاق، الگوهای هنجاری، سبک زندگی، هویت و ترجیهات تغییر یابند و نهایتا با تغییر این ها، آن انتخاب و کنش نهایی تغییر می کند زیرا اینها ظروف مرتبطه هستند.

رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگا با بیان اینکه سند ۲۰۳۰ دوره نوینی از استعمار تحت پوشش توسعه است، بیان داشت: دستیابی به اهداف ذکر شده در سند ۲۰۳۰ فقط از طریق نظام آموزشی میسر است و نقش اصلی و محوری در تحقق سایر اهداف دارد.

دکتر رمضانی در پایان با بیان اینکه سند ۲۰۳۰ به لحاظ گفتمانی درصدد توسعه و ترویج گفتمان غرب است، خاطرنشان کرد: همجنسگرایان در تنظیم و تدوین سند ۲۰۳۰ نقش جدی داشتند و رویکردهای ضدخانواده بسیاری را که کاملا ضد آموزه های دینی است را در این سند گنجانده اند.