جلسات شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی برگزار شد

به گزارش دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلسات ۵۵۰ تا ۵۶۰ شورای علمی دانشنامه ها ۱۸ لغایت ۲۱ تیرماه جاری در اردوگاه علمی خاون قم برگزار شد.

در این جلسات علمی فشرده که با حضور حضرات آیات و حجج اسلام سید محمد غروی، علی اکبر رشاد عبدالکریم بهجت پور، ابوالقاسم مقیمی حاجی، سعید داودی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، اکبر زراعتیان و دکتر احمد مهدی زاده برگزار شد، ۷ مقاله از سلسله مقالات گروه های علمی دانشنامه قرآن شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است نهایتاٌ ۵ مقاله‌ی تفسیر روایی، جرم، هجرت و مهاجران، اصحاب پیامبر(ص) و خوف و رجاء با اعمال اصلاحات نهایی، به تصویب رسید.