تصویب ۵ مقاله در شورای علمی دانشنامه

به گزارش دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری، تعداد ۵ مقاله تفسیر روایی، جرم، هجرت و مهاجران، اصحاب پیامبر و خوف و رجاء مشروط به اعمال مصوبات شورای علمی دانشنامه با حضور اساتید معظم حضرات آیت الله سید محمد غروی، آیت الله علی اکبر رشاد، حجج اسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، سعید داودی، اکبر زراعیتان و دکتر مهدی زاده بررسی و به تصویب رسید.