الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم

کرسی علمی- ترویجی: “الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم”

برگزار کننده: گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام دکتر علی اصغر هادوی نیا
ناقدان:حجت‌الاسلام دکتر محمدکاظم رجایی و دکتر محمدجواد توکلی

دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مکان برگزاری: سالن معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

خبر برگزاری: الگوی اقتصادی اسلام قابل استفاده برای کل مردم دنیاست

گزارش محتوایی