سوژه‌یابی رسانه‌ای و ضرورت تقدم نیازها بر اقتضائات کاربران

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکصد و شصت و سومین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد. محمدحسن شاهنگی مدیر گروه ادب و هنر مرکز در این شورا به ایراد سخنانی پرداخت.

محمدحسن شاهنگی گفت: در فرایند اطلاع رسانی حرفه‌ای، ‌سوژه‌یابی ظرافت‌های خاص خود را داراست. دقت نظر در خواسته‌ها، تمایلات و نیازهای مخاطبان در این زمینه بسیار مهم است. در عصر دیجیتال، شناخت درست از مفهوم مخاطب بسیار سخت‌تر، پیچیده‌تر و حساس‌تر شده است؛ مخاطب امروز دیگر کسی نیست که یک بخش خبری تلویزیون را ببیند، بشنود و یا یک روزنامه را بخواند و فردا روز نیز همین روند را تکرار کند؛

مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان گفت: مخاطب امروز به دلیل ظهور رسانه‌های متنوع، قدرت انتخابش افزایش یافته و دیگر مانند گذشته به آسانی تعهدی نسبت به پایبندی به یک رسانه خاص نمی‌دهد؛

شاهنگی تصریح کرد: به عبارت دیگر می‌توان گفت در شرایط امروز، بینندگان، ‌شنوندگان و یا خوانندگان رسانه‌های دیداری، نوشتاری و آنلاین، مخاطبان رسانه نیستند؛ بلکه کاربران رسانه به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: نظریه پردازانی چون جان برکسون بر این باوراند که کاربران رسانه‌های هزاره سوم همانند پرندگانی هستند که مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرند، از این رسانه به آن رسانه سرک می‌کشند؛ در این میان رسانه‌ای موفق خواهد بود که بتواند آب و دانه خوب و خوش خوراکی را برای این پرندگان کم حوصله فراهم سازد. برکسون از این آب و دانه با عنوان سوژه‌های رسانه‌ای یاد می‌کند و تاکید دارد این آب و دانه می‌تواند مصرف کنندگان خود را معتاد کند و یا اینکه برای همیشه آنها را فراری نماید.

معاون مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان ابراز داشت:  او شرط اعتیاد پرندگان را تقدم نیازهای مخاطبان بر اقتضائات مخاطبان در امر سوژه‌یابی مطرح می‌کند؛ به زبان ساده‌تر مسائل عینی و ملموس مخاطبان که امروز با پوست و گوشت خودشان از نزدیک آن را حس می‌کنند بر مسائلی که ممکن است فردا به آن مبتلا شوند ارجحیت دارد.