هزارمین جلسه شورای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هزارمین جلسه شورای پژوهشگاه، صبح روز شنبه اول دی‌ماه جاری در محل ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور رییس، معاونین و مدیران ارشد پژوهشگاه برگزار شد، موارد فراوانی از جمله گزارش فعالیت‌های هفته پژوهش و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این جلسه که به مناسبت برگزاری هزارمین جلسه شورای پژوهشگاه منعقد شده بود، سلسله جلسات ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ را در پی داشت و طرح کتاب تراز، طرح کلان تحقیق تراز، دستورنامه شرایط و نحوه تبیین حوزه تمحض دوم اعضای هیات علمی و پژوهشگران و دستورنامه نحوه محاسبه فعالیت‌های علمی ترویجی اعضای هیات علمی را مورد بررسی اعضا قرار داد.
گفتنی است که شورای پژوهشگاه عالی ترین جلسه داخلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که شنبه‌های هر هفته موضوعات کلان پژوهشی پژوهشگاه را با حضور ریاست، معاونین و مدیران ارشد مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.