نهمین هم‌اندیشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نهمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی عصر پنجشنبه ۲۰ دیماه ۹۷ با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در قم برگزار شد.

در این هم‌اندیشی که با دستور بررسی و نقد برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ برگزار شد آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس و موسس پژوهشگاه نقش نخبگان علمی کشور را در بررسی اسناد ملی و فراملی بی بدیل و اثرگذار برشمرد و افزود: این سند را از سه زاویه می توان نقد کرد؛ از دید فرامتنی و نگاه ماهوی به مساله و از زاویه تحلیل محتوا و بررسی مظنون اسناد و در نهایت از زاویه طرز مواجهه مسئولین کشور با این مساله. کما بیش در این جلسه هم اندیشی از هر سه زوایه نسبت به این سند نقد و بررسی صورت گرفت.

وی افزود: در مورد رویکرد اول من تصور نمی‌کنم از دوستان ما کسی باشد که تردید داشته باشد در اینکه این سند برای بهبود وضعیت مردم در جهان سوم و کشورهای ضعیف تر صادر شده است. واقعا اینچنین نیست این سند مقاله نیست که نقد علمی بر آن داشته باشیم گرچه خب می شود از این زاویه هم بررسی کرد لکن باید به ماهیت اینچنین اسنادی پرداخت.

آیت‌الله رشاد تصریح داشت: این اسناد عموماً به مثابه نسخه‌پیچی برای جهان سوم و کشورهای شرقی است و تمدن غربی برای توسعه خود دست به این اقدامات می زند. تفاوت غرب فعلی با شرق کنونی در این نیست که آنها تکنولوژی دارند و دیگران ندارند تفاوت در سبک زندگی است و طرز تنظیم روابط نهاد خانواده و مسائل اجتماعی و … است و دنیای غرب به دنبال تحمیل تمدن خود به جهان ماست. البته ساده لوحانه است که بخواهیم به نوعی تحفظ به خرج دهیم. اگر بخواهیم درست فکر کنیم خواهیم دانست در قبال این موارد در مجامع بین المللی باید چگونه برخورد داشته باشیم.

در این هم‌اندیشی اعضای مختلف هیات علمی به عنوان نمایندگان گروه‌های مختلف پژوهشگاه از چهار پژوهشکده به نقد و بررسی سند ۲۰۳۰ از سوی گروه مربوطه پرداختند.