مقاله جرم به تصویب رسید

مقاله «جرم» از سری مقالات گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی، با حضور حجج اسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی، غلامرضا پیوندی، محمود امینی، حجت الله فتحی و محمد حسنی به تصویب رسید.