نشست نقد و بررسی رمان “مرد پشت روزنامه” برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست نقد و بررسی رمان “مرد پشت روزنامه” روز دوشنبه مورخ ۱۷ مهرماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰در محل کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

در این نشست قاسمعلی فراست، مصطفی جمشیدی به همراه نویسنده رمان خانم محبوبه زارع به نقد و بررسی ابعاد و زوایای مختلف این اثر خواهند پرداخت.

کتاب “مرد پشت روزنامه” یک اثر داستانی در رابطه با رخدادی در میانمار است که شخصیت پردازی آن در این کشور با اثر بخشی  جهانی به رشته تحریر درآمده است.

نشست نقد و بررسی رمان “مرد پشت روزنامه” با حضور قاسمعلی فراست، مصطفی جمشیدی و خانم محبوبه زارع روز دوشنبه مورخ ۱۷ مهرماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰در محل کانون اندیشه جوان به نشانی: تهران، خیابان وصال شیرازی، کوچهدکتر علی اکبر فرهنگی، پلاک ۱۹برگزار خواهد شد.