نمی‌خواهیم بر اساس فلسفه غرب زندگی کنیم

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مراسم رونمایی از کتاب «واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی» اثر آقای عطاالله رفیعی آتانی سردبیر مجله کتاب نقد این پژوهشگاه، روز چهارشنبه مورخ ۲۲ شهریورماه جاری رونمایی شد.

رفیعی آتانیدر این مراسم گفت: این کتاب در قلمرو فلسفه علوم انسانی دو نوع دستاورد دارد. یکی دستاوردهای دانشی و علمی و دیگری دستاوردهای کنشی و عملی است.

وی با بیان اینکه علوم انسانی در ایران دارای دو مشکل اساسی است گفت: یک مشکل علوم انسانی در ایران مبنایی و بنیادی است. علوم انسانی ترجمه شده از غرب محصول تحقق عینی فلسفه غربی در کنش انسان غربی است و وقتی ما علوم انسانی غربی را ترجمه می‌کنیم و بر اساس آن تصمیم می‌گیریم، به این معنی است که می‌خواهیم انسان جدید غربی را در جامعه خود بازتولید کنیم. مسیری که در سال‌های گذشته رفته‌ایم موید این معناست.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم بر اساس فلسفه غربی زندگی کنیم لذا نباید در چهارچوب آن سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم. تصمیم‌گیری بر اساس فلسفه غربی، ما را به انسانی شبیه انسان غربی شبیه می‌کند.

وی با بیان اینکه مشکل دوم علوم انسانی در ایران کاربردی است گفت: با فرض پذیرش علوم انسانی غربی باید گفت این علوم در عمل هم نتوانسته به زندگی ما کمک کند. نه تنها ما بلکه این علوم به ملل دیگر هم نتوانسته کمکی کند. لذا این علوم و دانش‌ها نه صحیح‌اند و نه مفید. لذا ما با یک مساله اساسی به نام علوم انسانی در ایران مواجه‌ایم که تاملاتی مانند این کتاب پیش رو به ما کمک می‌کند به سراغ پرسش‌های پایداری در این خصوص برویم.

سردبیر مجله کتاب نقد در مورد ضرورت تداوم فلسفه اسلامی گفت: نقدی که به فلسفه اسلامی می‌شود این است گویی فلسفه اسلامی عقیم است. واقعیت این است که قبل از دوره علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی(ره)، فلسفه اسلامی برای تبیین مسایل الهیات به کار برده می‌‎شده است. پس از این دوره تفکر اسلامی به مساله اجتماعی تبدیل می‌شود و از سوی حضرت امام و علامه طباطبایی گام‌های بلندی در این خصوص برداشته می‌شود.

آتانیافزود: انقلاب اسلامی محصول تفکر صدرایی است. بنیادهای نظری انقلاب اسلامی مبتنی بر حکمت صدرایی شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه گفت: دانش‌ها و امور مختلف به بنیادهای فلسفی نیازمند است که اینها باید به درستی طرح شده و پاسخ‌های خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عنوان فردی که در دستگاه اجتماعی عمل می‌کنیم، نیازمند بنیادهای قوی هستیم چون خلاء فکری بسیاری از انحرافات را رقم می‌زند. انحرافات عملی، پایه‌های نظری غلط را توجیه می‌کند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: استفاده عملی برای هر فرد و جامعه از این نوع پژوهش‌ها این است که برای عمل خود یک بنیان نظری داشته باشیم.

رفیعی آتانیگفت: حکمت صدرایی به ما کمک می‌کند که از حیث عملی، زندگی مبتنی بر اسلام را تجربه کنیم.

سردبیر ویژه نامه کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: کنش اسلامی برای همه کنشگران این امکان را می‌دهد که بنیان‌های نظری خود را تصحیح کنند.

رفیعی آتانیدر پایان گفت: این کتاب ویراست نخست کار بنده است که ادامه پیدا کرده و تکمیل می‌شود. این کتاب هسته سخت سایر حوزه‌های موضوعی است که دیگران باید به آن ورود کنند. این مسیر پژوهش کمک می‌کند یک مسیر طولی برای رشد یک نظریه علمی در پیش بگیریم تا حرف‌های عینی تر و مفیدتری مطرح کنیم.

عطاالله رفیعی آتانی سردبیر مجله کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

کتاب نقد با همکاری مراکز و شخصیت‌های علمی به ویژه گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه با حفظ استراتژی نقد و در یک گام پیشتر- مبتنی بر مواضع و معارفی که در دوره گذشته دغدغه تولید و ترویج آن را داشته است؛ در فضای نقد مبانی و نظریه‌های علوم انسانی اما با رویکرد اسلامی منتشر می‌شود. بنابراین پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، از ویژگی‌های درهم‌تنیده دوره جدید کتاب نقد است.