آقای دکتر حسین خزایی به رتبه استادیاری ارتقا یافت

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ‌در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران که در روز چهارشنبه مورخ ۴ اسفندماه جاری در محل دفتر مرکزی این پژوهشگاه برگزار شد،‌ آقای دکتر حسین خزایی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی این پژوهشگاه به رتبه استادیاری ارتقاء پیدا کرد.

دکتر حسین خزایی از سال ۱۳۸۶ همکاری خود را با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آغاز کرده و تا کنون مقالات  متعددی از ایشان منتشر شده است؛ از جمله این مقالات: پساساختارگرایی و فرهنگ، نقش رسانه در خانواده، نقس سنت در مدرنیته، انسجام اسلامی در سیره نبوی، آسیب‌شناسی مطالعات زنان، مبانی نظری گفت و گوی تمدن‌ها و … است.