حضور پژوهشگاه با بیش از یکصد عنوان کتاب چاپ نخست در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی آغاز شد که سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حضوری فعال و چشمگیر با بیش از یکصد عنوان کتاب چاپ اولی در حوزه دین و اندیشه، در این نمایشگاه حاضر شده است.

لازم به ذکر است که در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، از ۴ عنوان از آثار تازه منتشر شده پژوهشگاه در محل غرفه پژوهشگاه، با حضور نویسندگان، متفکران و شخصیت‌های علمی کشور رونمایی خواهد شد.

غرفه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی امام خمینی، شبستان اصلی، روبروی راهرو شماره ۱۸، غرفه ۴۸ واقع شده است.

گفتنی است که در نمایشگاه امسال، کانون اندیشه جوان نیز ، غرقه‌ی خود را در شبستان اصلی، راهروی شماره ۱۵، غرفه شماره ۲ بر پا کرده است.