برچسب: یحیی فوزی

کرسی ترویجی پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری چهارمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی

سه عنصر مکتب، رهبری و مردم عناصر مهم تداوم انقلاب

کرسی علمی ترویجی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی، سومین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی انقلاب اسلامی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی برگزار شد.

کرسی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود

کرسی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی