برچسب: گروه اخلاق

آثار روان‌شناختی عزاداری

در گفت‌وگویی با جت‌الاسلام دکتر محمدمهدی عباسی آغوی مدیر گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه از آثار روانشناختی عزاداری مطلع خواهیم شد.

محمدرضا جباران

استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اخلاق کاربردی (اخلاق علم، اخلق الاهی) دریافت رزومه:  CV Jabaran پست الکترونیکی: mdrjbn@gmail.com    سوابق شغلی ردیف نام سازمان...

امیر غنوی

استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: نظام اخلاقی اسلام دریافت رزومه:  CV Ghanavi پست الکترونیکی:  amir_ghanavi@yahoo.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

محمد جداری عالی

استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اخلاق کاربردی دریافت رزومه: CV Aali پست الکترونیکی:‌ mj.aali5@gmail.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

در گفتگو با دکتر محمد جداری عالی فعالیت‌های گروه اخلاق پژوهشگاه...

حجت‌الاسلام محمد جداری عالی مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه در مصاحبه‌ای از فعالیت‌ها و دستاوردهای این گروه علمی گفت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی