برچسب: کودتای 28 مرداد

نیمه پنهان کودتای بیست و هشت مرداد مردم فرسوده

اتفاقی که در بیست و هشت مرداد افتاد را نمی‌توان بدون بررسی عقبه دوساله آن تحلیل کرد.به علاوه باید لایه‌های اجتماعی و اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار داد. تحلیل سیاسی کافی نیست.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های “کودتای آژاکس”

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد گوناگون کودتای۲۸ مرداد با عنوان «عملیات آژاکس» به همت کانون اندیشه جوان با حضور استاد قاسم تبریزی برگزارشد.

دومین نشست از سلسله نشست‌های “کودتای آژاکس”

دومین نشست از سلسله نشست‌های عملیات آژاکس، بررسی ابعاد گوناگون کودتای ۲۸ مرداد توسط کانون اندیشه جوان پژوهشگاه و با هدف پاسخگویی به شبهات تاریخی از نقش و عملکرد کنشگران سیاسی و جایگاه کودتا در تغییر روند نهضت ملی شدن صنعت نفت برگزار شد.

نخستین نشست از سلسله نشست‌های “عملیات آژاکس”

نخستین نشست از سلسله نشست‌های عملیات آژاکس، بررسی ابعاد کوناگون کودتای ۲۸ مرداد توسط کانون اندیشه جوان پژوهشگاه و با هدف پاسخگویی به شبهات تاریخی از نقش و عملکرد کنشگران سیاسی و جایگاه کودتا در تغییر روند نهضت ملی شدن صنعت نفت برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی