برچسب: کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌ الله مصطفی خمینی

سومین نشست خبری “کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی...

سومین نشست خبری کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)" روز شنبه مورخ ۲۹ مهرماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

دومین کنفرانس خبری “کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی...

دومین کنفرانس خبری کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)" با موضوع اعلام برنامه‌های این کنگره در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فرودین ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

دومین کنفرانس خبری “کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی...

دومین کنفرانس خبری کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)" با موضوع اعلام برنامه‌های این کنگره در روز چهارشنبه مورخ 30 فرودین ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی