برچسب: کمال خرازی

دیدار دکتر کمال خرازی رییس ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی...

جناب آقای دکتر کمال خرازی رییس و دبیر شورای توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در راستای تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های مشترک این ستاد و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با آیتالله علی‌اکبر رشاد دیدار و گفت‌وگو کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی