برچسب: کرسی علمی

کرسی ترویجی گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی علمی چیستی اخلاق سیاسی برگزار شد

کرسی ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی چیستی اخلاق سیاسی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه دکتر سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی بشری‌انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری برگزار می‌گردد

کرسی ترویجی “بشری انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری (بررسی و نقد نگره قرآن‌شناختی مجتهدشبستری)”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می گردد.

کرسی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس برگزار می‌شود

کرسی علمی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

محبوب ترین

داغ ترین خبر