برچسب: کرسی علمی

کرسی ترویجی نقش جریان‌های ضدایرانی و ضد اسلامی در کودتای سال...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی فنای ما سوی الله در ربّ محمدی (ص) و...

در راستای برگزاری همایش عرفان اهل بیتی(ع) کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار می‌شود.

بررسی الگوی پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب

کرسی علمی- ترویجی “الگوی پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب” توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه برگزار می‌شود.

الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم

کرسی علمی- ترویجی: “الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم” برگزار کننده: گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام دکتر علی اصغر هادوی نیا ناقدان:حجت‌الاسلام دکتر...

بررسی دلالت‌های قرآنی حل معضل ساختار- عاملیت

کرسی علمی- ترویجی “بررسی دلالت‌های قرآنی حل معضل ساختار- عاملیت” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی