برچسب: کرسی علمی

کرسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

کرسی علمی ترویجی: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برگزار کننده:مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه ارائه‌دهنده: جناب آقای دکتر سینا کلهر دانشیار و مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای...

کرسی ترویجی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه در تهران برگزار می شود.

کلام وجودی مکمل کلام سنتی

کرسی علمی ترویجی «کلام وجودی» توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی کلام وجودی برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی کلام وجودی توسط قطب علمی فلسفه دین با...

تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی

کرسی علمی- ترویجی “تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه،  چهارشنبه 5 تیرماه 98 در سالن فرهنگ دفتر قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی