برچسب: کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و بررسی

کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و...

حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و بررسی" را در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی