برچسب: پیمان خواجوی

کتاب “مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران” از قاجاریه تا...

كتاب مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران" از قاجاریه تا انقلاب اسلامی، اثر مشترک آقایان حبیب‌‍الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی، محققین گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه، به چاپ دوم خود رسید. "

یادداشت هفته

نشست‌های علمی