برچسب: پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه

کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی" را روز چهارشنبه مورخ 1 دی‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی بررسی داستان سیاسی، داستان انقلاب

گروه ادبیات و اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی بررسی داستان سیاسی، داستان انقلاب" را روز چهارشنبه مورخ ۱۷ آذرماه برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی