برچسب: پروفسور گونتر

وبینار بین‌المللی قدس؛ سرزمین ادیان ابراهیمی

سلسله نشست‌های انتقال دانش توسط پژوهشکده نظام اسلامی با همکاری اداره تعاملات علمی و بین‌المللی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست علمی فلسفه میان‌فرهنگی با حضور پروفسور گونتر برگزار می‌شود

نشست علمی فلسفه میان‌فرهنگی :دین، سیاست و برخورد خشونت آمیز با حضور پروفسور هانس کریستین گونتر عضو هیأت علمی دانشگاه فرایبورگ و عضو انجمن فلسفه میان فرهنگی کلن برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی