برچسب: همایش انقلاب اسلامی

سهرابی‌فر: انقلاب اسلامی با هدف تطبیق و اجرای آموزه‌های دینی در...

نشست علمی با موضوع"انسان‌شناسی دینی در 40 سال گذشته در ایران و افق‌های پیش رو" توسط گروه کلام با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم “تجـدد” برگزار می‌شود

پیش‌نشست پانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه فلسفه و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی بررسی روند تحول علوم انسانی در پنجاه سال اخیر...

نشست علمی با موضوع ” بررسی روند تحول علوم انسانی در پنجاه سال اخیر” توسط گروه منطق فهم دین با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی نقش دین در جامعه در پرتوی انقلاب اسلامی برگزار...

پیش‌نشست چهاردهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی انسان‌شناسی دینی در 40 سال گذشته در ایران و...

پیش‌نشست سیزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی