برچسب: هایدگر

کرسی علمی ترویجی گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی "گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی" با ارائه دکتر مسعود فیاضی عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی