برچسب: نظریه اشراق

از فیلم فلسفی تا فلسفه فیلم

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جدیدترین یادداشت دکتر مهدی عباس زاده عضو هیات علمی گروه معرفت...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی