برچسب: نشست

نشست علمی مکتب شدن مکتب ادبی

نشست علمی با موضوع “مکتب شدن مکتب ادبی" توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح» برگزار می‌شود.

مجموعه نشست‌های کارگروه حکمت و دین‌پژوهی همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب...

مجموعه نشست‌های کارگروه حکمت و دین‌پژوهی با همکاری مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

نشست علمی نسبت دین و اخلاق از منظر علامه مصباح

نخستین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «نسبت دین و اخلاق از منظر علامه مصباح» با ارائه دکتر امیر خواص برگزار می‌شود.

نشست علمی مبانی رمان عامه‌پسند ایرانی؛ رویکردها، ابعاد و مسائل

نشست علمی با موضوع “مبانی رمان عامه‌پسند ایرانی؛ رویکردها، ابعاد و مسائل“ توسط گروه ادبیات اندیشه در فضای مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی