برچسب: نشست

نشست رسانه‌ها و پیشبرد گام دوم انقلاب اسلامی

نشست رسانه‌ها و پیشبرد گام دوم انقلاب اسلامی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

بررسی تحلیلی منشا چالش‌های میان ایران و آمریکا

نشست "بررسی تحلیلی منشا چالش‌های میان ایران و آمریکا" از سلسله نشست‌های به اشتراک گذاری دانش برگزار شد.

نشست ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی فضای مجازی در ایران، با عنوان "نگاهی دوباره به ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات" در تهران برگزار شد.

نشست علمی شبکه ملی اطلاعات برگزار می‌شود

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت با محورهای مختلف و ارائه استادان و صاحبنظران این بحث در تهران برگزار می‌شود.

نشست نقد و بازکاوی کتاب وقتی دلی برگزار شد

نشست علمی «بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و بازکاوی کتاب وقتی‌دلی»، آذرماه جاری با حضور دکتر سنگری، دکتر مطهری‌نیا، شهسواری و شاه‌آبادی برگزار ‌شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی