برچسب: نشست اعضای شورای علمی قطب فلسفه دین

نشست مشترک اعضای شورای علمی قطب با پروفسور رونالد گرین

نشست مشترک اعضای شورای علمی قطب فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور پروفسور رونالد گرین، با استفاده از ویدیو کنفرانس در شهر مقدس قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی